Categories
Nezaradené

Zmena HDP v závislosti od klimatickej zmeny

Nová štúdia ukazuje na dopad rôznych scenárov vývoja teploty na HDP. Je dostupná na webe:

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018EF000922