Categories
Ekonómia

Ropa pohľadom z februára 2018

Hlavná debata ohľadom budúceho vývoja ťažby ropy sa točí okolo cenovej elasticity a EROEI na nekonvenčnej rope.

Zaujímavú zmienku som našiel v diskusii pod jeným článkom. Autor celkom kvalifikovane komentuje:

The average Bakken well that comes in with an OP of 450 b/d, and an ERoEI of 11:1 reaches the “dead state” of an ERoEI of 6.9:1 in about 10 months or 70,000 barrels. After that its only contribution to the economy is as feedstock material. The Eagle Ford and Permian have fairly similar profiles. Energy independence from shale is a joke. After the first 10 months it takes as much energy to extract, process, and distribute it as is returned by the oil. It is no wonder why they are losing money hands over fists.

 

Priemerný vrt v Bakkenovej formácii má dennú produkciu (DP) 450 barrelov za deň a ERoEI 11:1 s tým, že v konečnej fáze má EROEI 6,9:1 asi po 10 mesiacoch alebo 70.000 barreloch. Potom už má prípsevok do ekonomiky ako doplnok (veľmi nízky). Eagle Ford a Permská formácia majú dosť podobné profily. Energetická nezávislosť z bridlicovej ropy je vtip. Počas prvých 10 mesiacov stojí toľko veľa energie vyťažiť, spracovať a distribuovať koľko sa vráti v rope. Nie je žiaden div, že sa im z dlane vyparujú peniaze (že prerábajú peniaze).

US-Oil-Production-Estimated-Future-Trend
V7sledkom vyššie uvedeného citátu je predpoveď, na ktorú už dlhšie upozorňujem. Zázrak bridlicovej roy spľasne rovnakou rýchlosťou ako vznikol. O 10 rokov bude bridlicová ropa cenou vysoko nad hranicu dovoľujúcu ťažbu.