Spojené štáty – včera,dnes a zajtra (časť 2/2)

Štát

Tri typy výdajov rozpočtu USA
Tri typy výdajov rozpočtu USA

Dlh americkej vlády neutešene rastie z troch dôvodov: útracajú viac ako vyberú, narástlo zadĺženie a s ním aj obsluha dlhu, a mandatórne výdaje prekročili príjmy štátneho rozpočtu. Poďme si to vysvetliť. Americký rozpočet býva ekonómami členený na tri časti:

  • mandatórne výdaje, tie, ktoré štát musí platiť, pretože je to stanovené zákonom;
  • diskrečné, t.j. ponechané voľnému uváženiu, ktoré by sa teoreticky dali znížiť;
  • obsluha dlhu, teda úroky (nie splátky), ktoré USA musí platiť za štátny dlh – dlhopisy.
Príklad členenia výdajov v roku 2010
Príklad členenia výdajov v roku 2010

Mandatórne výdaje sa skladajú z týchto najväčších položiek – výdajov USA na sociálne zabezpečenie, zdravotné a nemocenské zabezpečenie (MediCare a MedicAid) a samozrejme aj z úrokov, ktoré USA musí platiť za svoje dlhy. Ako vidíme aj položka iné mandatórne výdaje je pomerne veľká. V časti diskrečné údaje vidíme pomer medzi vojenskými a nevojenskými výdajmi, ktoré by prípadne ani “nemuseli” platiť.

Poďme sa pozrieť, ako sa vyvíjajú mandatórne výdaje voči príjmom rozpočtu. V roku 2012 boli mandatórne výdavky štátu (včítane úrokov) vyššie, ako boli príjmy štátneho rozpočtu. Rok 2013 je v plnom prúde a robiť nejaké uzávery je predčasné, takže sa môžeme pozrieť na projekciu Rozpočtového úradu kongresu (CBO), v ktorom je zachované zníženie daní z Bushovej éry.

Projekcia hlavných výdajov a príjmu rozpočtu USA
Projekcia hlavných výdajov a príjmu rozpočtu USA

Je zrejmé, že dane sa budú musieť v USA zvyšovať a mandatórne výdaje znižovať, ak má byť v budúcnosti rozpočet ako-tak vyrovnaný. Vidíme, že ani v budúcnosti sa príjmy nevyrovnajú aspoň mandatórnym výdavkom. Nehovoriac o tom, že ostatné výdavky sú z času na čas tiež potrebné. Tak ako na Slovensku občas potrebujeme čo to opraviť, obnoviť či neplánovane niečo zaplatiť. USA je v zmysle definície zombie štát. Aj v našich médiách sa dá dočítať o tom, ako bude demografia ovplyvňovať zásadným spôsobom budúce výdaje a príjmy štátov. Aj pri zvýšení dôchodkového veku na 70 rokov bude problém ufinancovať sociálne dávky a zdravotné a nemocenské zabezpečenie (ak sa zásadne nezvýši úmrtnosť). Na čo sa zabúda vo všetkých týchto predpovediach, je zníženie dopytu – prevaha ponuky investičných nástrojov v prípade, že sa pomer počtu dôchodcov voči aktívnej populáci prehupne cez 1:1 – začne sa veľký výpredaj aktív a trhy sa zmenia na trvalo-medvedie (pesimistické; očakávajúce pokles).

Úroková miera 10 ročných vládnych dlhopisov (c) Bloomberg
Úroková miera 10 ročných vládnych dlhopisov (c) Bloomberg

Zásadná vec pre stabilitu vládnych financií USA sú štátne dlhopisy a úroky, ktoré vláda platí. Príliš vysoké úroky by dokázali zvrátiť vývoj budúcich deficitov smerom k neudržateľnosti a roztočiť špirálu, z ktorej by sa vláda bez vysokej inflácie nedostala. Úroky sa opäť šplhajú k 3%. Pri všetkej úcte, ktorú mám k ratingovým agentúram, USA si svoj rating nezaslúžia. Keď pozrieme na parametre ekonomiky, ratingy by už dávno mali byť nižšie a úroky na dlhopisoch vyššie. Poslednú vec, ktorú by som chcel zmieniť, sú dôvody, prečo sa úroková miera na 10 ročných amerických dlhopisoch zrazu znížila. Jim Willie (aka Golden Jackass) tvrdí, že najbližšia budúcnosť ukáže, že je za tým tzv. flash trading. Citujem: “So the USFed and Big US Banks called upon themselves to place artificial high bids on USTBonds sold among themselves in a circle jerk of Flash Trading. They pushed the TNX below 2.9% quickly in the corrupt process.” (“Takže US FED a Veľké americké Banky si zavolali a dali nezvyčajne vysoké ponuky na vládne dlhopisy, ktoré si predávali medzi sebou v kruhu ako koksovia pri flash tradingu. Rýchle stlačili TNX [úroková miera na 10 ročné americké dlhopisy má značku ^TNX] pod 2,9% v skorumpovanom procese”.) Tento proces je priamo nezákonné správanie, pretože to odporuje jednému zo základných princípov voľného trhu a je trestné v zmysle Zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Centrálna banka FED

FED je viac-menej ovládaný ľuďmi, ktorí tvrdia (či už si to myslia, alebo to tvrdia aby zabránili pesimizmu na trhoch), že nízkymi úrokmi sa dá prepracovať k rozbehnutiu americkej ekonomiky. Ako pokračovanie znižovania úrokov v stave, že sa blížia k nule, je proces, ktorý sa volá kvantitatívne uvoľňovanie – skratka QE.

QE
QE

Je to vytváranie nových peňazí, ktoré sú okamžite poslané do ekonomiky prostredníctvom bánk a skorobánk (Vládne agentúry Fannie Mae a Freddie Mac niesú banky, ale v podstate to banky sú. Jedinou ich činnosťou je požičiavanie peňazí.). FED prostredníctvom bánk za tieto peniaze nakupuje a) štátne dlhopisy b) dlhopisy zaručené aktívami (CDO, ABS, MBS). Pozrime si farby. Sivá, modrá a oranžová sú tradičné činnosti, ktoré s QE nesúvisia. Diali sa aj pred rokom 2008. Čo zväčšuje bilanciu FEDu, sú hnedá a žltá.

Hnedá sú nákupy dlhopisov vládnych agentúr, rozumejme skorobánk FM&FM, ktoré obsahujú hypotéky, ktoré tieto agentúry prevzali od komerčných bánk. Ak by ste si mysleli, že banky prestali produkovať zlé úvery, to ste na veľkom omyle. Banky sú sužované nízkymi úrokovými mierami, veľkým neplatením pôžičiek a opäť vykonávajú riskantné operácie, aby si zabezpečili aké-také príjmy. Zhrňme tú hnedú. Banky majú čoraz väčšie problémy a FED ich zachraňuje tým, že odkupuje prostredníctvom FM&FM toxické hypotéky v bankách. Tento trend má tendenciu sa zhoršovať, a preto aj nákupy by mali rásť.

Nákupy US dlhopisov FEDom
Nákupy US dlhopisov FEDom

Žltá sú nákupy štátnych dlhopisov. Ak ste pozorne čítali úsek Štát, tak je vám zrejmé, že v najbližšom čase nehrozí, že by USA vydávali menej dlhopisov, ani to, že by sa v najbližšom čase zvýšil po nich dopyt. FED dnes vlastní 34% dlhopisov USA (časovo váhovaných) a podiel FEDu sa zvyšuje o 0,3 percentuálneho bodu, o rok teda bude vlastniť 50% amerického vlýdneho dlhu.

 

Záver

To všetko, čo som v týchto dvoch blogoch napísal neveští nič dobré pre budúcnosť USA. Je potrebná vážna zmena spoločnosti. Musia zmeniť záväzok, ako sa budú starať o starých ľudí, kedy budú ľudia vstupovať do penzie, akú kvalitu verejného blahobytu bude štát poskytovať. Ani optické zníženie dlhu infláciou veľmi nepomôže, pretože dlhová služba nie je až taký veľký problém. Rozhodne budú musieť ustúpiť zo svojej pozície svetového policajta. Dnes na to nemajú peniaze.

USA sú dosť oslabené a globálne zmeny, ktoré dnes prebiehajú dokážu túto ekonomiku ľahko zložiť na kolená.