Tapering = zníženie kvanitatívneho uvoľňovania

Čo sa stane, keď centrálne banky – FED (USA), Bank of England – BoE (UK), Bank of Japan (BoJ) prestanú tlačiť peniaze? Nemyslím, že by prestali. FED to môže vyskúšať na malú chvíľu, len aby ukázal, že všetko padá a vzápätí sa vrátil ku QE (kvantitatívnemu uvoľňovaniu; v tomto blogu rozumejte bohapustému tlačeniu peňazí) s ešte väčšími objemmi (dnes údajne tlačia 85 mld$ mesačne). Dobrá správa je, že trendy budú pokračovať, bez náhleho kolapsu. Zlá správa je, že tie trendy nie sú veľmi potešujúce.

Predstava Bank of England

Na tlačových besedách centrálnych bánk sa často objaví vrták, ktorý sa pýta dotieravú otázku, čo sa stane, keď príde tapering , keď centrálna banka prestane nakupovať toxické dlhopisy bánk a štátne dlhopisy o ktoré nikto nemá záujem. Jeden jediný raz sa tomu venovala Bank of England a vydala takýto obrázok:

Koniec QE v podaní BoE

Koniec QE v podaní BoE

 

Dovolil som si obrázok v plnom znení, aby ste si mohli vychutnať tú lahôdku ekonomickej vedy. Tú exaktnú presnosť. Diagram je rozdelený na dve časti – naľavo je fáza účinku – impact phase, napravo je fáza bez QE – adjustment phase. Bordová sú ceny reálnych aktív – tým sa myslia nehnuteľnosti ale aj komodity ako zlato, ropa alebo kakao. Kým QE pôsobí idú hore (ak ich niekto nemanipuluje) a keď QE skončí -padajú. Tmavomodrá je celkové množstvo peňazí v ekonomike – monetárny agregát v širšom význame slova , t.j. aj úložky v bankách a pod. Kým tlačia – zväčšuje sa. A potom už nie. Zelená je inflácia. Tu musím poznamenať, že slovo inflácia už nie je čo bývalo. Ukradli si ho niektorí ekonómovia a tvrdia, že sa jedná len o dostupnosť pôžičiek alebo agregátny dopyt a podobné sofistikované abstrakcie. Tu myslela BoE asi niečo iné obyčajné zvyšovanie cien. Pomarančová je farbou HDP. Aj po skončení QE ešte chvíľu rastie, aby potom začal klesať (Žár trvá, ako spieva Laura so svojimi tigrami). O tomto nie som vôbec presvedčený, myslím, že bude pokles ako keď niekto vypne kolotočárom elektrinu. Hneď. Nominálny dopyt je farbou fialovou. No neviem, ale keď tomu verí BoE, predsa len tam majú väčšiu intelektuálnu kapacitu ako osamotený bloger. A potom je svetlomodrá – už spomínané zvyšovanie cien. Uznajte obrážťok hodný intelektuálnej kapacity s ktorou disponuje BoE.

Historické precedensy? Hlási sa niekto?

Matne som si pamätal akurát na jeden – akési zaváhanie BoJ v apríli 2013. Rozumejme, kvantitatívne uvoľňovanie je extrémny šport – obdoba úniku pred rozzúreným tigrom po lane napnutom nad priepasťou. Takáto vecička sa bežne centrálnymi bankami nerobievala, hoci dnes ich na lanách nad priepasťou visí niekoľko.

I dnes ráno som sa dočítal, že bol ešte nejaký iný precedens. Píšu o prerušení päťročného QE v Japonsku. “The market rejoiced at the normalization for a week or 2… before dropping 24% in the following 2 months.” Trh oslavoval znormalizovanie týždeň či dva… predtým než poklesol 24% v nasledujúcich dvoch mesiacoch. Presnejšie akcie japonských bánk.

Ale zerohedge píše ďalej (pripomína to Kafkove Stromy), že 24% bol len začiatok, ktorý pokračoval až do poklesu akcií bánk o 75%.

Slovo na záver

Ľudia nadávajú a frflú na bankárov, že to robia zle a že nás vedú do záhuby. Mám k tomu dve pripomienky: po prvé keby se boli na ich mieste, tak to tiež ináč nerobíte (Pozrite si list Dana Allena, ktorý preložil Juraj Mesík)  a po druhé všetci robíme všetko tak, aby sa náš spoločný blahobyt zachoval čo najdlhšie (spomeňme si na pesničku od Stinga z čias studenej vojny) a odkopnúť problém trochu ďalej je zodpovedná vec.

 

Zdroje:
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/qb110301.pdf
http://www.zerohedge.com/news/2013-12-18/what-happened-last-time-major-central-bank-tapered-qe