QE

Tapering = zníženie kvanitatívneho uvoľňovania

Čo sa stane, keď centrálne banky – FED (USA), Bank of England – BoE (UK), Bank of Japan (BoJ) prestanú tlačiť peniaze? Nemyslím, že by prestali. FED to môže vyskúšať na malú chvíľu, len aby ukázal, že všetko padá a vzápätí sa vrátil ku QE (kvantitatívnemu uvoľňovaniu; v tomto blogu rozumejte bohapustému tlačeniu peňazí) s ešte väčšími objemmi (dnes údajne tlačia 85 mld$ mesačne). Dobrá správa je, že trendy budú pokračovať, bez náhleho kolapsu. Zlá správa je, že tie trendy nie sú veľmi potešujúce.Read MoreTapering = zníženie kvanitatívneho uvoľňovania »

Spojené štáty – včera,dnes a zajtra (časť 2/2)

Štát

Tri typy výdajov rozpočtu USA

Tri typy výdajov rozpočtu USA

Dlh americkej vlády neutešene rastie z troch dôvodov: útracajú viac ako vyberú, narástlo zadĺženie a s ním aj obsluha dlhu, a mandatórne výdaje prekročili príjmy štátneho rozpočtu. Poďme si to vysvetliť. Americký rozpočet býva ekonómami členený na tri časti:

  • mandatórne výdaje, tie, ktoré štát musí platiť, pretože je to stanovené zákonom;
  • diskrečné, t.j. ponechané voľnému uváženiu, ktoré by sa teoreticky dali znížiť;
  • obsluha dlhu, teda úroky (nie splátky), ktoré USA musí platiť za štátny dlh – dlhopisy.Read MoreSpojené štáty – včera,dnes a zajtra (časť 2/2) »