Hlavná debata ohľadom budúceho vývoja ťažby ropy sa točí okolo cenovej elasticity a EROEI na nekonvenčnej rope.

Read More