Ste stredná trieda? Spočítajte si to

Pojem stredná trieda pochádza od Karla Marxa. On delil obyvateľov na pracujúcu triedu a na buržoáziu. Termín buržoázia pochádza z francúzskeho slova mešťan. V Marxových časoch strednú triedu predstavovali mešťania (či už remeselníci alebo právnici, lekári a pod.). Trochu nepraktické v dnešnej dobe, že?

Na strednú triedu sa dá pozerať aj inak. Tu je môj postup, ktorý používam pre výpočty v marketingu: Spočítajte si hrubé príjmy domácnosti (vrátane príjmov z úrokov, prenájmu nehnuteľností, dividend a podobne). Vydeľte ich počtom členov domácnosti. A výsledok porovnajme s priemerným platom v priemysle (napríklad 829 EUR, jún 2010).

 

– Sociálne odkázaní ľudia sú obyvatelia s príjmami na člena domácnosti nižšími ako 40 % priemernej mzdy

– Nižšia príjmová skupina sú domácnosti s príjmami na jedného člena od 40 % do 66 % priemeru

– Stredná trieda má príjmy na člena domácnosti od 66 % do 200 % priemernej mzdy

– Bohatí ľudia – ich príjmy na člena domácnosti prevyšujú 200 % priemernej mzdy

 

Možno oficiálne štatistiky používajú iné pojmy a iné kritériá, ale tu je môj popis:

Pre sociálne odkázaných ľudí znamená dovolenka zväčša zostať doma alebo denne navštevovať blízke jazero. Obed je buď v závodnej jedálni alebo si ho nosia v plastových krabičkách. Kupujú sa len základné potraviny a neznačkové oblečenie, napr. na trhovisku. Raz som čítal, že mestská rada v akomsi nemeckom mestečku kúpila chlapcovi tenisky Nike, pretože sa zle cítil medzi rovesníkmi, ktorí sa vysmievali z jeho neznačkového oblečenia. Vychovávať deti v tejto príjmovej kategórii je umenie a sociálni pracovníci by mali poskytovať radu a pomoc ľuďom v tejto skupine. Najmä ich chrániť pred úžerníkmi a pomáhať im a ich deťom, aby si zlepšili vzdelanie.

Nižšiu príjmovú skupinu predstavuje väčšina slovenských rodín. Sú schopní ísť aj na dovolenku k slovenskému moru. Pre túto skupinu je ťažké ušetriť si peniaze na dôchodok a bolo by vhodné, keby im zamestnávateľ prispieval na penzijné šetrenie. Zároveň by mal školský systém umožňovať dosiahnuť deťom z tejto príjmovej skupiny vysokoškolský titul, napr. formou pôžičiek na výdavky spojené so štúdiom.

Stredná trieda má priemerné príjmy v rodine nad priemerom v slovenskom priemysle. Na dovolenku k moru chodia každý rok a niekedy aj do Egypta, Maroka či Tunisu. Nemajú problém financovať aj školné alebo odkladať si peniaze na dôchodok.

PS: Tento systém trocha narušujú náklady na bývanie. Keď staviate dom alebo ste práve kúpili byt, pár rokov sa budete cítiť o skupinu nižšie. Naopak, ak ste bývanie zdedili, môžete pár rokov požívať pocit vyššej príjmovej skupiny.