Samovraždy učiteľov

Že vraj vo Francúzsku a vo Walese sú samovraždy učiteľov vyššie ako je priemer v bežnej populácii. Osobne si myslím, že aj na Slovensku to bude podobne.

Doba, kedy učitelia boli spoločensky uznávaní, pominula asi pred 20 rokmi. Dnes sú učitelia vystavení veľkej frustrácii zo svojho postavenia. Automaticky sa vo veľkej skupine z nich vyvoláva pocit zmareného účelu: keď sa prebíjali cez ťažké skúšky na univerzitách, bolo ich cieľom byť spoločensky uznávaní, dnes je pocit nedocenenia prevládajúcim pocitom pracovného času. Tento pocit prevláda na základných, stredných a aj na časti vysokých škôl.

Ako vrátiť učiteľov na piedestál?

Prvý princíp je, že učitelia a teda aj žiaci musia cítiť, že ich práca má zmysel. Na Slovensku sa už dávno vytratili z podmienok postupu na vyšší stupeň školy známky z nižšieho stupňa. A aj keď tam sú, všetci žiaci a teda celé Slovensko vie, že dokonca aj na mnohé univerzity berú hocikoho kto má ruky aj nohy. Chýbajú nám aj neoklamateľné testy typu GMAT, SAT a pod., ktoré by rozvrstvili kvalitu škôl.

Druhý princíp je, že absolvovanie každej úrovne školy by malo byť zárukou určitých rozumových schopností. Niekedy dávno sme sa vyjadrovali s úctou o maturite. Dnes je úroveň maturantov úbohá. A na vyššom stupni môžem spomenúť niekoľko študijných odborov, ktoré masovo vychovávajú neschopných absolventov: marketing, vzdelávanie dospelých, sociálna práca, politológia. Česť výnimkám.

Tretí princíp je: nemôže každý skončiť každú školu. Občas by sme mali niekoho aj vyhodiť. Tí zvyšní si budú vážiť svoje vzdelanie. A nebudú sa chváliť tým, ako, kde a čo opísali.

A posledný, štvrtý princíp: Za všetko vzdelávanie po osemnástke by si mali ľudia platiť. Naša spoločnosť si vychováva dosť veľa zbytočných študentov – parazitov, ktorí neplatia odvody a sú spoločnosťou päť rokov živení. A ich školy sú v praxi nepoužiteľné. Ak si títo mladí ľudia budú musieť školu platiť, tak budú študovať niečo, čo spoločnosť potrebuje a za čo im budeme platiť. Áno, aj výška platu odzrkadľuje spoločenskú potrebnosť tej – ktorej profesie.