Ropný vrchol – ako sa pripraviť

pumpaBritský The Guardian v pondelok uverejnil zaujímavý článok Nafeeza Ahmeda o ropnom vrchole. Nebudem unúvať čitateľov, ktorí väčšinu detailov z mojich blogov poznajú a sústredím sa na praktické rady. N. Ahmed sa očividne zúčastnil prednášky, ktorá bola určená pre poisťovne a prednášal nikto iný ako Dr. Richard G. Miller, ktorý bol do roku 2008 ten človek, ktorý pre British Petroleum robil globálne predpovede budúceho vývoja ropy.

Ropný vrchol pre rokom 2020

Aj keď konvenčná ropa vrcholila pravdepodobne v roku 2008, ako naznačujú údaje z IEA, EIA aj MMF, vrchol celkovej ťažby ropy sa vďaka ropným pieskom, hydraulickému štiepeniu a iným novotám presúva niekam pred rok 2020. Aj keď Dr.Miller hovorí: “But we can’t grow the supply at average past rates of about 1.5% per year at today’s prices.” (Aj keď nemôže rásť dodávka doterajšou rýchlosťou 1,5% ročne pri dnešných cenách.) Pri cenách okolo 150$ za barel by dodávky síce mohli rásť, ale “…je veľmi pravdepodobné, že keď USA bude platiť viac ako 4% HDP za ropu, resp. viac ako 10% HDP za primárne energie, tak ekonomika poklesne, pretože peniaze budú vycucnuté do nákupu pohonných hmôt, namiesto iných tovarov a služieb…”.

Koordinované úsilie

Dr. Miller spolu s Dr.Stevom Sorrelom zo Susexkej university  volajú po “koordinovanom úsilí” aby sa negatívne dôsledky ropného vrcholu znížili, včítane “ďalekosiahlych zmien v globálnom systéme dopravy”.  Aj keď existujú “klimaticky prijateľné” riešenia ropného vrcholu varujú, že to nebude “jednoduché” ani “rýchle” a bude to predpokladať model ekonomického vývoja, ktorý akceptuje nižšie úrovne spotreby a mobility.

Dr. Miller kritizoval v interview britskú vládu, že opustila myšlienku veľkých polí veterných elektrární, iných sadzieb pre zelenú energiu a  podporu ťažby ropných bridlíc.

Individuálne úsílie

Zhrňme si, čo z toho vyplýva pre priemerného slováka. Je potrebné:

  • znížiť osobnú spotrebu;
  • nájsť si prácu s nízkou mobilitou;
  • snažiť sa o trvalo udržateľnú energetickú a potravinovú sebestačnosť (aspoň čiastočnú);
  • pripraviť sa na ekonomické turbulencie spojené s vysokou nezamestnanosťou, kriminalitou a stratou väčšiny penzijného zabezpečenia.

Pripomeňme si, že problém číslo jedna je udržanie si práce. Je potrebné povedať, že vysoké ceny pohonných hmôt predražia dovoz z Ázie a vznikne veľa pokusov o náhradu ázijskej produkcie u nás. Samozrejme pri oveľa nižších relatívnych mzdách. Je potrebné aktívne vyhľadávať lokálne pracovné príležitosti a aj dočasnú prácu. Zároveň je potrebné rátať so znížením sortimentu a dôrazom na jednoduchšie výrobky s nižšou cenou. Ak sa chystáte niečo vyrábať, poohliadnite sa po osvedčených dizajnoch z osemdesiatych rokov.

Záverom – časový horizont

Praktické kroky by sme mali podnikať už dnes a nečakať na viditeľné prejavy a oficiálne potvrdenie dôsledkov ropného vrcholu. Nemuseli by sme sa ich dočkať, pretože ropný vrchol sa prejavuje globálnou finančnou krízou (GFK). Cena ropy môže vzrásť hocikedy bez ohlásenia a ceny okolo 2€ až 2,50€ za liter by dokázali zmraziť ekonomiku prakticky z mesiaca na mesiac. Najdlhšie vydržia dnešné ceny pohonných hmôt v najoptimistickejšou scenári do roku 2020, čo ešte neznamená, že  GFK vydrží v súčasnom stave ešte šesť rokov. Je to GFK, ktorá sa môže ohlásiť každým dňom a individuálne opatrenia z predchádzajúceho odstavca nám môžu pomôcť ju zmierniť.