Referenda sa nezúčastním

Na úvod pripomeniem otázky:

1„Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2„Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3„Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Ako sa nazýva spolužitie?

Je mi to jedno, ale slovo “manželstvo” je ustálený termín, ktorý vyjadruje súbor právnych a spoločenských noriem viažúcich sa k spolužitiu dvoch ľudí. Tak asi by som odpovedal na prvú otázku nie. Je samozrejme na homosexuáloch, polygamistoch a iných formách spolužitia, aby si povedali, či im to tak vyhovuje.

Adopcia homosexuálmi

Prečo nie? Bavme sa o kontrolných mechanizmoch ako tie adopcie regulovať a dozerať na ne. Odpovedal by som nie.

Účasť na vyučovaní

Som za účasť mojich detí na vyučovaní o sexe. Takže by som odpovedal nie.

Prečo nejdem?

Zopár ľudí mi tvrdilo, že referendum bude neplatné ak bude nízka účasť. Detailnejšie som to neskúmal, nie je to pre mňa téma (… taká ako hroziaca vojna, klimatická zmena alebo globálny menový reset)