Rast metánu môže spôsobiť koniec života na planéte

Spolu s rastom CO2 rastie koncentrácia ostatných sklenníkových plynov. Ako upozorňuje Hansen, zvyšovanie koncentrácie sklenníkových plynov spôsobí zvýšenie teplôt na Zemi na úroveň, ktorá spôsobí jej neobývateľnosť.

Tento článok sa venuje len metánu a stavu, v ktorom sú úniky metánu do atmosféry.