Prečo Dušan Doliak

 

Prečo si pre spoluprácu vybrať práve Dušana Doliaka?

 


Dušan Doliak má skoro 30 rokov skúseností s prácou v najrozličnejších oblastiach hospodárstva. Pracoval v technickom rozvoji priemyslených riadiacich systémov, lekárskych prístrojov, poskytoval servis počítačom a komplexnému softvérovému vybaveniu, pracoval na rozličných postoch vo finančných službách a robil vývoj softvéru v mnohých oblastiach a s mnohými programovacími nástrojmi.

Dušan Doliak pracuje samostatne a berie plnú zodpovednosť za výsledky svojej práce. Bez ohľadu na prevládajúce módne vplyvy a názory “odborníkov” si Dušan Doliak vždy naštuduje problematiku a všetky svoje tvrdenia vie podložiť podstatnými vedeckými výskummi.

Dušan Doliak komunikuje otvorene a bezprostredne.

Dušan Doliak hovorí niekoľkými jazykmi a je schopný v mnohých ďalších čítať odbornú literatúru. Poskytuje osobnú pozornosť každému obchodnému partnerovi a hovory vracia do 48 hodín.