Portál verejnej správy

Nie je nič jednoduchšie ako sprevádzkovať portál verejnej správy. Myslím tým, portál štátnej správy aj komunálnej správy. Ľudovo povedané, bolo by to miesto na internete prostredníctvom ktorého sa dá komunikovať so štátom, štátnymi inštitúciami aj s komunálnou správou.

Prvým predpokladom spustenia portálu je existencia digitálneho občianskeho preukazu – identifikačného kľúča. Ten zabezpečí to, že verejná správa sa môže spoľahnúť, že informácia sa nedostane do nepovolaných rúk. Zároveň sa digitálnou občiankou zabezpečí to, že ten, kto komunikuje s portálom je skutočne občan.

Všetci vieme, nakoľko sú štátne objednávky cenovo premrštené. Práve preto by portál mohol byť vyvinutý open source komunitou a spravovaný jedinou inštitúciou, napr. Sociálnou poisťovňou. V prvej fáze by bolo úplne postačujúce aby za stránkou identifikácie sa objavilo jednoduchá ponuka – zoznam všetkých verejných inštitúcii. Po kliknutí na meno ľubovoľnej z nich by bol užívateľ presmerovaný na web príslušnej inštitúcie. Tam by už bol pre občana prístupný jeho privátny obsah.

Aj keď už dávno nie som programátor, nemyslím, že príprava takéhoto portálu by mala zabrať viac ako pár mesiacov a cena by nemusela byť vyššia ako pár miliónov. Viem si predstaviť, že v spoločnosti kde pracujem by sme to zvládli rozchodiť do mesiaca a v cene do milióna korún. Najväčšou položkou by bol hardware, ktorý by zabezpečil súčasné pripojenie niekoľko stotisíc ľudí. Táto špička by sa vyskytovala pri podávaní daňových priznaní.

Veľmi dôležité je aj to, že cez zabezpečené pripojenie budem mať na webe dokumenty, ktoré sa dajú používať ako keby mali okrúhlu pečiatku alebo boli notársky overené. Ešte by som chcel pripomenúť, prečo má okrúhla pečiatka alebo notársky overený dokument takú úradnú moc. Je to kvôli tomu, že falšovanie pečiatky alebo notárskeho overenia je klasifikované v trestnom zákonníku ako falšovanie verejných listín so sadzbou …. až …. rokov. Je samozrejmé, že trestný zákonník by sa musel rozšíriť o trestný čin zneužitia cudzieho identifikačného kľúča. Potom by sa digitálna občianka vyrovnala okrúhlej pečiatke.