Nie som váš priateľ, som váš jediný priateľ

Klienti sa domáhajú svojich peňazí v krachujúcej New York City bank; júl 1914

Klienti sa domáhajú svojich peňazí v krachujúcej New York City bank; júl 1914

Meno blogu som si vypožičal zo slávneho monológu Dannyho Devita vo filme Other people’s money (“Za cudzie peniaze”?) . V tom prejave vysvetľuje, že niektoré firmy majú vyššiu hodnotu mŕtve ako živé. Dnes sa na takéto firmy používa názov zombie companies, zombie banks. Pôvod toho označenia je zaujímavý príbeh, stojí za to si ho vyhľadať.

Zombíci, ako sa to vžilo v hovorovom jazyku, bývajú podľa starších písomností označovaní ako nemŕtvi. Nie sú mŕtvi, v zmysle ležania v hrobe, ani živý v zmysle pozerania futbalu a rozhovorov o počasí – tie veci ich už netrápia.

Zombie banky

Zombie banky majú v pivnici horu zlých úverov, ktorá sa rozkladá a postupne požiera ich, tak drahocenný, kapitál. Vystrašené na smrť nedávajú už skoro žiadne úvery, pretože im to nedovolí ich scvrknutý kapitál. Tak živoria. Majú tok hotovosti postačujúci na to, aby v tomto stave existovali do …. do vtedy, kým nepríde povestné mávnutie krídel motýľa na druhom konci sveta. Ešte snáď stojí za zmienku, že niekedy sa používa označenie zombícke banky pre tie, ktoré neustále dostávajú odniekiaľ hotovosť – od centrálnej banky alebo vlády. A verte, takéto oslabené organizmy dokážu dostať nádchu veľmi rýchlo a poľahúčky.

Zombie firmy

Tak ako vedia môžu byť banky v lodičke prevozníka Chárona po dobu dlhšiu ako nevyhnutnú na doputovanie do Hádovho kráľovstva, tak aj firmy môžu zdieľať nevďačný sizyfovský čo prométeovský údel – nerozkvitajú ani nespočívajú na štítoch. Celkom sa dá chápať, že tento stav nevydúva ich pľúca hrdosťou a ani banky, ktoré držia častokrát takéto firmy na kapačkách (slang; správne kvapôčková infúzia) sa nepýšia týmito trofejami. (“Milí klienti! Vaše peniaze sme požičali zombíkom a tí nam ich nikdy nevrátia späť. Ale vy sa o svoje peniaze nemusíte báť, máme dosť, my zase tankujeme od centrálnych bánka a vlád.”)

Ach kdeže sú tie časy, keď sme mali na námestiach praniere, kam sa prikovávali čo už len opilci. Ach a čo väzenia pre dlžníkov?

Nemusíte byť ani mladí talentovaní ekonómovia – združení, aby ste tušili, že takýmito firmami je zamorené Slovensko a veľa z nich čaká na koniec predvianočnej sezóny, uzávierku tohoto roka alebo … krásne nové dane. Čo sa asi neodčítate v masmédiách, sú práve tie neopatrné zmienky o tom, že v iných krajinách je to rovnako – zombie firmy sú v 55% svetovej ekonomiky. Pripomeniem, že to pred rokom 2006 všade nebývalo.

O Taliansku sa už písalo, pripomeniem len to, že v liste klientom píše analytik Mediobanca, že 160 veľkých firiem sú … skrátka zombíci.

Najnovšie potvrdenie tohto trendu prichádza z UK. 4,4% pracujúcich pracuje v 8% nemŕtvych firiem.

Zombie štáty

Nie, toto slovné spojenie sa nepoužíva. Aj keď by sa podľa mňa malo. Ak od HáDéPé odpočítame zadl’ženie, tak zistíme, že aký-taký rast dosahuje 55% svetového hospodárstva len neustále rastúcim dlhom. Štáty šetria kde sa dá, väčšinou na nesprávnom mieste a aj napriek tomu šetreniu  utrácajú čoraz viac peňazí (česť výnimkám). Prosím, nerobme si žiadne ilúzie, čo by sa stalo, keby si štáty nepožičiavali čoraz viac za čoraz menších úrokov. Je to ako vytrhnúť kapačku zo žily. A rovnako si prosím nerobme ilúzie, kto kupuje tie štátne dlhy – banky, centrálne banky, a iné kvázybanky a skorobanky (pozrime čínsky shadowbanking, bankovú licenciu ESM, Fannie Mae a Freddie Mac).

Zombie centrálne banky

Centrálni bankári buď veria alebo neveria, ale rozprávajú ako by verili (v úmysle zachrániť svoju povesť pred obvineniami z pokusu monetizovať štátne dlhy a v snahe uchovať akú-takú mieru úspor), že ich programy nákupu štátnych dlhopisov, dlhopisov bánk a iných dlhopisov (MBS, CDO a i.) sú sterilné. To by neveril ani vojak Pantera. Mechanizmus, ako sa dostávajú tieto nové peniaze do ekonomiky je nasledovný: Banka nemôže dávať pôžičky, lebo nemá viac kapitálu => Časť dlhopisov, ktorú banka má vo svojich aktívach odkúpi centrálna banka výmenou za svoj trojáčkový dlhopis, na ktorý nie sú potrebné až také vysoké rezervy. => Banka môže začať požičiavať znovu a  požičiava tým, ktorý by bez prania toxických papierov pôžičku nedostali.

Centrálne banky sú banky. Majú svoje aktíva/pasíva a svoj vlastný kapitál. Dá sa u nich vypočítať finančná páka a vieme o nich, ako by vyzerali ich výkazy, keby toxické papiere stratili časť svojej ceny.

Centrálne banky nie sú klasické banky. To čo im chýba na vlastnom kapitále si môžu kedykoľvek dotlačiť. Samozrejme, tým spôsobia infláciu, čo má ako pozitívny dôsledok monetizáciu dlhu a ako negatívny záporné reálne úroky so všetkými dôsledkami pre úspory.

Spätné navíjanie

Tí starší si pamätáte, čo robievali zlé magnetofóny páskam. Keď som púšťal hudbu, páska sa navíjala pekne. Keď som však začal vracať záznam rýchloprevíjaním vzad, stačilo malé zabrzdenie a páska sa zmenila na vľkú guču pokrčenej bezcennej umeliny.

Ako rast HDP si môžeme predstaviť rozdiel medzi našou životnou úrovňou pred rokom a dnes. Ak je rast záporný, tak niektorí pociťujeme zhoršenie – návrat životnej úrovne zpred roka-dvoch. Trvalý pokles je potom obdobou dlhodobé spätného navíjania životnej úrovne.

Ten proces sa už začal a prevíjanie beží späť viac-menej úspešne. Spomalenie rastu svetového HDP sa prejavuje viac v krajinách, kde sa ľudia búria a menej inde.

Žijeme v najväčšej bubline všetkých čias. Je to ako keď chceme vrátiť späť niekoľko kôl v rozohranej partii – ty si vyhodil túto kartu, ty si potiahla onou figúrkou. Začneme navíjať späť majetok. Čo patrí komu? Skúste to zvinúť späť.

Ešte stále hrá hudba a ešte stále tancujeme okolo stoličiek. Keď prestane hrať, potom sa uvidí, kto je majiteľom čoho. Obávam sa, že si svoju stoličku budete musieť uchmatnúť, pretože si na ňu nárokujú aj iní.

Rýchlejšie prevíjanie dopredu

Na chvíľu pripusťme, že sa nedostaví udalosť, ktorá by dokázala spôsobiť prechod do globálnej recesie. Ako bude vyzerať zombie ekonomika ďalej? Zadĺženie štátov bude sledovať japonskú trajektóriu a rovnako aj pokusy utrácať peniaze vládami namiesto obyvateľov. Postavíme nezmyselné stavby, ktoré nikto nebude nikdy používať. V rovnakom čase  sa ekonomika stane centrálne plánovanou – socialistickou. Len namiesto komunistov budú rozhodovať banky s politikmi o tom, ktorá firma sa zachráni (viď napr. trhovú kapitalizáciu Twitteru, Amazonu a i.). Kým o ekonomike Ruska sa hovorí, že je to krajina, kde sa peniaze z exportu surovín kaskádovo rozdeľujú medzi obyvateľstvo, tak ekonomiky USA, EÚ a Japonska budú čoraz viac ekonomikami – kto dostane viac dotácii, koho budú banky udržiavať na umelej výžive. Áno a v tomto zombie štádiu si na to aj zvykneme, veď aj na socík sme zi zvykli. A prečo sa to volá rýchlejšie prevíjanie dopredu? Lebo na bankovkách budú pribúdať nuly a osvojíme si pojmy ako kvadrilión, pretože tlačenie peňazí sa bude neustále zrýchľovať.

Záver

Ešte máme čas, aj napriek neustálym divným rečiam MMF o konfiškácii 10% úložiek v bankách a pesimistickým rečiam zopár ekonómov. Že sa niečo deje zistíme z telky a budeme mať dosť času sa na to pripraviť. Panikáriť si nemôžeme dovoliť. V jednom z článkov dole vysvetľuje ako devalvácia thajského bahtu spôsobila krach Ruska a neskôr LTCM. Trvalo to rok. Rovnako ako rozšírenie hypotekárnej krízy trvalo 4 mesiace, kým dorazilo na Slovensko.

Svet je vycivený, ak ho porovnávame s rokom 2008. V roku 2008 spotreba rástla, banky boli dobre kapitalizované a štáty nezadĺžené. Dnes všetci pripomíname zombíkov z filmov. Motáme sa bez úsmevu, čakáme na ukončenie nášho trápenia. Lenže to ukončenie nepríde ako v kine – svetlo, úsmevy, príjemná hudba. Tadiaľ cesta nevedie.  Ekonomika je chorá a najlepšie, v čo môžeme dúfať, je desiatky rokov trvajúca takáto stagnácia. Tzv. nová normalita.

Ste dospelí. Ak ste pochopili, čo sa tu píše, tak viete, čo máte robiť. Píšem vám to ako váš jediný priateľ.

 

Denny Devito: http://www.youtube.com/watch?v=62kxPyNZF3Q

Zombie http://www.davemanuel.com/investor-dictionary/zombie-bank/

Zombie banks: http://www.testosteronepit.com/home/2013/9/16/revenge-of-the-japanese-zombie-banks.html

http://www.economist.com/news/leaders/21581723-europes-financial-system-terrible-state-and-nothing-much-being-done-about-it-blight

Talianske firmy: http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/10139939/Italy-could-need-EU-rescue-within-six-months-warns-Mediobanca.html

Zombie štáty http://blog.etrend.sk/dusan-doliak/2013/07/04/zijeme-v-pozicanom-case/

Rast svetového dlhu http://capitalistexploits.at/wp-content/uploads/2012/02/global-debt-total.png

Kúpa centrálnymi bankami http://www.zerohedge.com/news/2013-12-02/chart-day-fed-now-owns-one-third-entire-us-bond-market

Panthera http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_in_the_Talmud#Son_of_Pantera_.2F_Pandera_in_a_healing_context

 

Rastúci trh http://www.zerohedge.com/news/2013-12-03/long-market-keeps-rising-doesnt-matter

Klesajúca životná úroveň http://www.zerohedge.com/news/2013-12-03/abe-no-mucs-regular-japanese-wages-decline-17th-consecutive-month

Bublina http://www.zerohedge.com/news/2013-12-03/15-signs-we-are-near-peak-stock-market-bubble

http://www.zerohedge.com/news/2013-12-03/one-these-real-economy

http://www.zerohedge.com/news/2013-12-03/richemont-chairman-warns-global-economy-very-precarious-there-will-be-tears

Unwinding http://www.zerohedge.com/news/2013-12-03/bill-gross-explains-what-keeps-him-night