Koniec lacnej ropy

Celosvetová ťažba ropy najprv rástla, teraz viac-menej stagnuje a buď už začala klesať, alebo o pár rokov začne. Prečo? Nárast ceny ropy spôsobí jej vysokú cenu a obyvatelia/firmy si výrobky z ropy – najmä pohonné hmoty – nebudú môcť dovoliť.  V januári 2013 som napísal blog, kde vysvetľujem, aké to bude mať dopady na svetovú ekonomiku a ľudstvo ako také. Dnes by som chcel len pripomenúť zopár faktov, o ktorých som doteraz nepísal.

Rast ceny ťažby závisí aj od aktuálnych úrokov

Závislosť rastu HDP od rastu ťažby ropy
Závislosť rastu HDP od rastu ťažby ropy

Gail Tverbergová je poistná matematička a pozerá sa na problém rastúcej ceny ropy pohľadom človeka, ktorý rozumie návratnosti investícií, množstvu kapitálu, ktorý je na zabezpečenie ťažby potrebný, aj jeho návratnosti. Vedľajší diagram vedie k jej článku o tom, ako pokles rastu svetového HDP súvisí s poklesom objemu ťažby ropy a ten zase súvisí s jej rastúcou cenou. Pozrime si niekoľko detailov.

Kedysi dávno sa ropa ťažila pomocou drevených veží. Expresívne by sa dalo povedať, že keď ste na správnom mieste zapichli rúru do zeme – striekala ropa. Písal sa rok 1922. Odvtedy tieto miesta boli z veľkej časti vyťažené. Dnes približne dve tretiny ropy ešte pochádzajú z vrtov na kontinentoch, z ktorých tečie klasická ropa. Nie však v USA.

Počiatky ťažby ropy
Počiatky ťažby ropy

Čo je podstatné, je že náklady na ťažbu v roku 1922 na postavenie vrtnej veže boli nepatrné. Dnes by takáto drevená veža s vrtom hlbokým pár desiatok metrov stála 20-30 tisíc eúr. Ako sa od roku 1922 zvýšili náklady? Pravdepodobne chlapi v roku 1922 dostávali ďaleko menšie platy, dreva bolo všade dosť a bolo lacné a rovnako výroba oceľových rúr bola už tradičná technológia, na ktorej odvtedy prebiehali len malé inovácie.

Čo sa asi zmenilo podstatne, je produktivita práce. Dnes s pomocou moderných nástrojov by bol potrebný menší počet ľudí a kratší čas na jej vybudovanie. Naopak, tieto nástroje vyžadujú veľké množstvo energie, ktorá je dnes veľmi lacná oproti roku 1922.

Dnešná ťažba ropy sa deje v úplne iných podmienkach. Alexander Ač vo svojom blogu ukazuje dnešné úsilie v Spojených štátoch.

Výhľad ťažby ropy v USA
Výhľad ťažby ropy v USA

Použijem USA ako ilustráciu, kam svetová ťažba ropy smeruje. Modrá farba reprezentuje ťažbu v mori v okolí 48 štátov USA, ktoré sa navzájom dotýkajú (teda nie Aljaška, nie Havaj). Žltá farba je konvenčná ťažba ropnými vežami v 48 dolných štátoch. Červená je ťažba z ropných bridlíc alebo ropných pieskov/pieskovcov. Tmavošedá je EOR – zlepšenie účinnosti existujúcej ťažby a oranžová je ťažba na Aljaške. Všimnime si aj to, čo na obrázku nie je: nie sú tam bionafty, vrty za polárnym kruhom ani konverzia plynu na tekuté palivo. Vidíme, že žltá – klasická ropa sa pomaly vytráca a vidíme aj to, že napriek zvýšenému úsiliu ťažba ropy bude stále klesať – kvôli vysokým cenám ťažby, z toho vyplývajúcim vysokým cenám ropy a pravdepodobnému obmedzeniu spotreby.

Offshore – ťažba v mori

Vývoj ťažby ropy v mori (c) Economist
Vývoj ťažby ropy v mori (c) Economist

Dnes ako vidíme sa ropa ťaží inak. Rok po roku sa ťažba v mori posúva do väčších a väčších hĺbok. Dnešné plány sú ťažby v hĺbke 10.000 metrov. Hĺbka, vzdialenosť od hladiny, tlak 138 MPa (1366 atmosfér) a teplota 177°C znamenajú, že firmy musia vyvinúť nové materiály a postupy. Všimnime si, že veľké olejárske spoločnosti vzdali (dočasne) súboj v ropných pieskoch aj ťažbu za polárnym kruhom. Prečo asi? Ťažba v hĺbke 10 km sa im zdá atraktívnejšia? Aká potom musí byť asi návratnosť ropných pieskov a ťažby za polárnym kruhom?

Ropné piesky a ropné bridlice

Návratnosť vloženej energie EROEI
Návratnosť vloženej energie EROEI

Ťažba nekonvenčnej ropy je veľmi nákladná a má nízke EROEI. EROEI je pomer energie vloženej k energii získanej. Vidíme, že spaľovanie komunálneho odpadu je energeticky výhodnejšie ako ťažba energie z ropných bridlíc. Výsledkom je potom drahá ropa, ktorá má veľmi rýchlo svoj vrchol ťažby za sebou. Rýchle klesanie produkcie z jedného vrtu spôsobuje, že vrchol ťažby nekonvenčnej ropy v USA bude niekedy medzi rokmi 2017 až 2019, pričom tá ropa bude drahá. Rýchlosť klesania produkcie zároveň spôsobí, že počiatočné náklady sa nestihnú vrátiť, čo je pravdepodobne dôvod, prečo sa veľkí producenti (oil majors) do tejto ťažby nezapájajú. Ešte minulý rok svetové aj slovenské médiá citovali voľaktorého republikánskeho politika sťaby autoritu, že USA bude sebestačné v produkcii ropy, že bude najväčší exportér ropy na svete a pod. Odvtedy sa veľa zmenilo. Najprv sa objavili odborné články v geologických časopisoch, neskôr na blogoch, potom sa pridal Bloomberg a Reuters. Dnes, rok neskôr sa pridali noviny New York TImes. Čo píšu? Medzi iným, že bridlicová ropa je Ponziho schéma (pyramídová hra, lietadlo, autobus).

Naspäť ku kapitálu

Investície (CAPEX) do ťažby ropy
Investície (CAPEX) do ťažby ropy

Poistná matematička Gail Tverbergová hovorí o súčasnom otvorenom okne pre príležitosti v investíciách do ropy. Sú spôsobené ultranízkymi úrokovými mierami (v historickom kontexte).Tie umožňujú malým producentom rýchle vstúpiť na trh, vyťažiť bridlicové ropné polia a skôr ako úroky vzrastú, ukončiť ťažbu a vrátiť počiatočné investície. Nový investičný cyklus nebude možnéopäť začať, keď úroky vzrastú, alebo keď vstupné náklady vzrastú vplyvom devalvácie dolára. Článok, ktorý je pripojený pod diagramom ukazujúcim na neustále rastúce kapitálové investície, poukazuje na ďalší fakt. Olejárske spoločnosti niekedy vyplácajú dividendy mnohonásobne vyššie ako sú ich zisky – cena ropy sa potom chová cyklicky. Zároveň zmieňuje, že ak sa majú rozhodnúť, ktoré investície okrešú, ako prvé budú investície do nových ropných polí, čo neveští nič dobré pre budúce ceny ropy.

Záver

Zase raz ďalší blog o rope som napísal pod vplyvom dvoch blogov, ktoré sa tento týždeň objavili na webe. Jeden bol rozhovor Chrisa Martensona s Gail Tverbergovou, kde sa okrajovo zmieňovala o CAPEXe a súčasných priaznivých úrokoch. Uvedomil som si, že keď prednášam o ekonomike ťažby surovín, kapitálové výdaje bývajú dobrý indikátor budúceho rastu cien.

Druhý blog bol o tendri na ťažobné práva v hlbokom mori. Uvedomil som si, že táto technicky náročná ťažba bude aj veľmi nákladná. To svedčí o dvoch veciach, jedna z nich sú budúce vysoké ceny ropy, druhá je zúfalosť producentov v snahe udržať ťažbu. Po krátkej pauze, ktorú si dali po havárii ropnej plošiny, keď dlho nedokázali zastaviť úniky a boli nútení zaplatiť mastnú pokutu, sa vrátili k hlbokému moru späť. Asi lacnejšie náleziská už nie sú.