John Williams – 90% šanca hyperinflácie v USA v 2014

Krátke zhrnutie v slovenčine:

  • 90% hyperinflácie v roku 2014;
  • nízky deficit vlády USA vznikol účtovnými trikmi;
  • keby vláda USA započítala aj opravné a dohadné položky na budúce plnenia sociálnych a penzijných nárokov, tak verejné financie USA už sú na neudržateľnej špirále;
  • príchod hyperinflcáie v USA je nevyhnuteľný;
  • hyperinflácia spustí veľkú hospodársku krízu.

Môj komentár:

Do troch mesiacov po vzniku paniky v USA máme veľkú hospodársku krízu aj u nás. V roku 2008 panika vznikla v októbri v USA a vo februári sme mali problémy aj na Slovensku. Napr. vláda Veľkej Británie sa pripravuje na príchod tejto udalosti koncom leta.

linka na video:

https://www.youtube.com/watch?v=dQt-FFDM_5k