Identifikácia

Myslím, že je načase začať používať jednotnú identifikáciu obyvateľa, tzv. digitálny občiansky preukaz. Veľmi dobrá je v tomto smere iniciatíva Sociálnej poisťovne. Tá sa chystá občanom aktivovať identifikačné kľúče.

O čo sa jedná? Identifikačný kľúč je USB kľúč podobný ako tie s flash pamäťou. Kľúč strčíte do USB portu a sám si stiahne z internetu ovládač. Druhá možnosť je nainštalovať si ovládač z CD disku. Okrem ovládača je možné si nainštalovať jednoduchý program, ktorý umožňuje šifrovať a odšifrovať súbory. Odborne sa to nazýva zakryptovať a odkryptovať súbory pomocou algoritmu verejného a privátneho kľúča.

Hlavnou funkciou kľúča a ovládača je poslať internetovej stránke informáciu kto sa na stránku pripojil. Stránka sa opýta ovládača, ovládač kľúča a ovládač pošle informáciu Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa vzápätí potvrdí, že stránku si osvojil príslušný občan: certifikát je pravý.

Identifikácia kľúčom Sociálnej poisťovne je lepšia ako súčasné digitálne certifikáty. Kým súčasné stoja niekoľko tisíc korún každý rok a zložito sa používajú, identifikačný kľúč stojí menej ako tisíc korún a vydrží približne 10 rokov.  Na používanie kľúča sa neviažu žiadne ďalšie náklady. Jediné náklady spojené s používaním kľúča majú prevádzkovatelia serverov, ktorí údajne musia platiť mesačne akýsi poplatok za licenciu. Navyše súčasťou prevádzky certifikácie má byť call centrum – telefónne číslo, kde môžete nechať zablokovať identifikačný kľúč v prípade straty.

Identifikačnými kľúčmi sa Sociálna poisťovňa stane certifikačnou autoritou, ktorá síce nie je celosvetovo uznávaná, ale je lacná a bezpečná.