Globálne zmeny

Svet sa mení. Do roku 2025 sa svet zmení viac ako za posledných 100 rokov. Demografické zmeny, vyčerpávanie zdrojov a technologický pokrok budú znamenať  zmeny, ktoré sa dotknú každého z nás