Doručovanie

Určite si nemyslím, že som odborník na poštové služby. Viem len, že listy môžu byť obyčajné a zrýchlené, kde nie je zaručené doručenie, potom doporučené a doporučené s doručenkou. Pri tých posledných dvoch je zaručené doručenie.

Doporučené listy mi posielajú súdy, úrady a banky a poisťovne. Vždy, keď sa mi v schránke objaví oznámenie o doručení zásielky znervózniem. Ani nie kvôli obsahu, ale skôr kvôli tomu, že som pracovne veľmi zaneprázdnený. A vystáť rad na pošte je polhodinka stratená zo života.

Raz som niekde počul, že sa to dá aj inak. Službu doručenia môžu vykonávať aj správcovia internetových portálov. Takouto infraštruktúrou disponujú banky, poisťovne a telekomunikačné firmy. Ak sa občan rozhodne, že si poštu nechá doručovať elektronicky, oznámi to svojmu správcovi portálu. Napríklad ja by som asi skočil do svojej banky. Tam by som podpísal zmluvu o doručovaní doporučenej pošty. Asi o mesiac neskôr by mi začali chodiť SMS s upozorneniami na vybratie doporučenej pošty. Prvá SMS, druhá SMS, tretia SMS. Ak by som si neprečítal na portáli obsah správy (doporučeného listu) aj tak by sa list považoval za doručený.

Netvrdím, že takéto doručovanie bude zaujímavé pre celý národ. Som ale presvedčený, že rádovo 20% obyvateľstva a 40% firiem by tento spôsob doručovania potešil. Dokumenty by sme si mohli stiahnuť vo formáte *.pdf alebo *.jpg a vytlačiť si ich. Prípadne by sme dokumenty mohli preposlať ďalej nášmu právnikovi a pod.

Správca internetového portálu by vytvoril pre každého zákazníka tejto služby zabezpečené pripojenie, ktoré by umožňovalo definovať a meniť čísla mobilných telefónov na ktoré sa SMS majú posielať. Na druhej strane by vrátil inštitúcii, ktorá poslala doporučenú správu informáciu a doručení zásielky a dátume doručenia. Samozrejme by musel poskytovať aj informácie o tom, kto má u neho túto službu predplatenú.

Krása tohto celého riešenia je pre mňa v tom, že pre mnohých z nás to bude zjednodušenie života, že pre správcov portálov to bude zdroj príjmu, že pre organizácie posielajúce doporučenú poštu môže cena digitálneho doručenia stáť menej ako 5 korún a v neposlednom rade my ako ľudstvo ušetríme zase množstvo peňazí na energiách.