Apríl v rope

Pre informácie o ťažbe ropy v minulosti je niekoľko zdrojov, ktorých informácie sú nejakým spôsobom ideologicky prifarbené. Napríklad OPEC a firemné odhady sú písané so záujmom ubezpečiť o budúcich vysokých objemoch ťažby, americkí senátori zase prifarbovali skutočnosť do ružova pred voľbami. Aby som pripustil aj argument proti ropnému vrcholu, často sa uvádza, že mnohí ľudia žijú z grantov na tému ropný vrchol (peak oil – PO).
EIA, IEA a OPEC sú dobrým zdrojom údajov o doterajšej ťažbe. Trochu sa líšia v metodike aj v oblasti záujmu. Dnes sa vie, že iné údaje dávajú navonok (PR oddelenia) a s inými pracujú v rámci organizácie. Alexander Ač(ďakujem) ma upozornil na výborný prehľad a porovnanie ich údajov.
tribune-pic-petrolier.org/wp-content/uploads/2013/03/oilgasprodforecasts-JL-1.pdf
[Pristavte sa na strane 8 a všimnite si Ghawar – to je to pole z knihy Vyhorení, všimnite si stranu 11 dole – drill baby drill je slangový ironický termín pre horúčkovitú aktivitu v USA, ktorá pripúšťam, môže súvisieť s vysokou cenou, pri ktorej sa oplatí vŕtať kde-kade, s nižšou produktivitou – strana 12. Na strane 14 si všimnite Montanu a Severnú Dakotu – ohromný nárast ťažby nekonvenčnej ropy XH a zapamätajte si denné objmeny – niekde pod 1Mbd (svet by potreboval desiatky Mbd). Na strane 22 je výsledná logistická krivka z Hubbertovej linearizácie (už som o linearizácii písal v blogu), ukazujúca, že NOPEC je za vrcholom a OPEC dosiahne vrchol 2020. Na záver si pozrite obrázok 55. Porovnáva predpovede OPEC, BP a výsledkami Hubbertovej linearizácie. PO bude bez ohľadu na nekonvenčnú ropu niekde pred rokom 2020.] Bloomberg, Reuters a iné agentúry uverejňujú údaje, ktoré sa týkajú skôr súčasneho stavu alebo regionálneho významu. Málokedy sa objaví správa s dlhodobou platnosťou.

Novinky

Jean Laherrere aktualizoval ťažbu v Severnej Dakote – vyzerá, že už je za vrcholom s245.photobucket.com/user/jdl75/media/NDakota_zps395a0f97.jpg.html, aj keď sa vrchol očakával až niekde medzi 2017 a 2020. shalebubble.org/graphs/
Čína prekonala USA v dovoze ropy blog.algore.com/2013/03/a_generational_shift_in_oil_im.html.
Zásadný článok o poklese ťažby nekonvenčnej ropy (a plynu – hlavná téma článku) vyšiel v časopise Nature 494 21.februára. Nie, že by v ňom bolo niečo nové, ale podarilo sa mu preraziť do tak významného periodika.
OECD vydala prognózu ceny ropy v roku 2020 na úrovni 270$/barel. Smutné je, že o tom písali len alternatívne médiá. slovak.ruvr.ru/2013_03_13/OECD-prognozuje-barel-ropy-na-urovni-270-dolarov/.
Zerohedge priniesol prehľad odhadovaných nákladov na ťažbu v roku 2013 pri zachovaní dividend a investícií. (Ak ťažiarska spoločnosť prestane investovať, krátkodobo sa zvýši jej ziskovosť – nazýva sa to business run off). Tento rok by sme mali priemerne (!!!) byť niekde medzi 110-125$ za barel, vzhľadom na to, že rok začíname s cenami medzi 100-108$ (ropa Brent je pre nás na Slovensku dôležitejšia ako texaská ropa), očakávam výraznejší rast v druhej polovici roka.
www.zerohedge.com/news/2013-04-18/soft-cost-curves-hard-assets-where-cash-flow-hits-road

Zdroje informácií

Sledujem nepravidelne www.theoildrum.com, www.peakoil.net a peakoil.com. V slovenčine odporúčam blog Alexandra Ača ac.blog.sme.sk. Na YouTube odporúčam kanál Chrisa Martensona – Peak Prosperity.
Veľkou udalosťou sú vždy blogposty Uga Bardiho cassandralegacy.blogspot.sk. Na Twitteri si pozrite tweety, ktoré sledujem a retweetujem.
Pre celkovú orientáciu je zaujímavý www.roperld.com/science/minerals/fossilfuels.htm. Pre znalcov angličtiny (thanks Eddy R.) www.filmsforaction.org/watch_peak_oil_videos/.
(vďaka Juraj M.):
Angelantoni upozornil na veľmi informatívny text Kurta Kobba o dynamike poklesu svetových giant fields – tie v roku 2005 produkovali 60% ropy na svete. Údaje sú síce z roku 2005, ale zaujímavé. Ročný pokles je 6,5 – 10% na skúmaných poliach.
resourceinsights.blogspot.sk
Pre celkový prehľad o rope sú dobré nasledujúce publikácie
(vďaka Lukáš R.):
www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12109.pdf
www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12256.pdf
(vďaka Alexander Ač):
www.theeestory.com/files/PeakOil.pdf
www.uncg.edu/bae/people/holland/research/Holland_Peak_Oil.pdf
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800909003334
link.springer.com/article/10.1007/s11053-008-9059-8
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421510003514
diesel.btc.ctc.edu/Emissions/Peak%20Oil%20and%20Catastrophic%20Cults.pdf
(vďaka Franto M.):
Kjell Aleklett se svou knihou (Peaking at Peak Oil), respektive studiemi, který dělá se svými žáky v Uppsale. Charles Hall a David Murphy se svými studiemi o ERoI také dobře poslouží. www.esf.edu/efb/hall/New_Studies_EROI_final4.pdf Nezdráhal bych se odkazovat také na disertaci Christiana Kerschnera, A Multiple Analysis of the Phenomenon od Peak Oil, je to asi nejkomplexnější materiál, co jsem na to téma viděl.
Dále: A. Kerr, Science (News & Analysis) Vol. 338 no. 6111 p. 1139.
www.sciencemag.org/content/338/6111/1139.short

Záver

V porovnaní so skoršími blogmi očakávam mierne rýchlejší pokles nekonvenčnej ropy (<5% vplyv, musíme čakať na údaje pri vyšších cenách ropy, nakoľko dnes je väčšina ťažby XH stratová). Žiadne výrazné zmeny v prognózach PO a vývoja cien ropy môj marec/apríl nepriniesol.