Moja práca  

Hľadám si prácu, pri ktorej využívam svoje všestranné vedomosti a schopnosť rýchlo sa učiť. Preto rád pracujem vo vedeckom výskume, v technickom rozvoji, vo vývoji softvéru a v oblasti analýzy trhu. Vytváram fungujúce modely a je jedno, či to je trh alebo hladina cholesterolu v ľudskom organizme.

Moje záujmy

Venujem sa správaniu ľudí sa v ekonomickom prostredí, výžive, silovému tréningu, ekonomike ťažby fosílnych palív, vplyvu surovín na svetovú politiku, dobrodružným knihám, vývoju softvéru a histórii.

Počúvam vážnu hudbu a jazz a môžete ma stretnúť na prechádzke po mestách a mestečkách Slovenska alebo v kaviarni pri písaní článkov, blogov, správ a prezentácií.

Svet sa mení. Do roku 2025 sa svet zmení viac ako za posledných 100 rokov. Demografické zmeny, vyčerpávanie zdrojov a technologický pokrok budú znamenať  zmeny, ktoré sa dotknú každého z nás …čítať ďalej

c

Ku každému problému pristupujem z troch základných pohľadov: pomocou metodiky danej vedeckej disciplíny, pomocou heuristických metód a na základe mojej skúsenosti. Takýto prístup sa mi najviac osvedčil.

Definícia problému10%
Analýza literatúry20%
Analýza údajov20%
Exekúcia50%

Komunikácia

Komunikácia musí byť otvorená a obojstranná. Najdôležitejšie na komunikácii nie je to, čo bolo povedané, ale to, čo povedané nebolo.

zodpovednosť

Sme zodpovední nielen za to, čo urobíme, ale aj za to, čo sme neurobili.

vedomosti

Vedmomosti nemajú žiadny význam, ak ich nevieme použiť v praxi. Najväčším nebezpečenstvom nie je ignorovanie vedomostí, ale ilúzia, že všetko vieme